Tag Archive: ราชมงคลธัญบุรี

ก.พ.
17

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับใบประกอบวิชาชีพ (กค.) ที่ห้องงานทะเบียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

KURU1

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่ Share

ธ.ค.
05

ข้อปฏิบัติและกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 28 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดรายละเอียด  คลิ๊กที่นี่   Share

ก.ค.
19

กิจกรรม โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

DSC_9914

โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Share

เม.ย.
04

กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมสถิติ” รุ่นที่ 2

กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมสถิติ” รุ่นที่ 2 : วันที่  28 – 30  เมษายน  2557 ณ   อาคารศึกษาศาสตร์   คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – กำหนดการ คลิ๊กที่นี่ – รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิ๊กที่นี่ Share

มี.ค.
31

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุม

New Doc 2_2

Share

มี.ค.
24

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเว็บไซต์เข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “Color of ASEAN”

bannerwdc_new

http://www.hiu.rmutt.ac.th Share

มี.ค.
24

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ เครื่องล้างหอยแครงและเครื่องคัดแยกหอยแครง

DSC_0076

โดยกลุ่มนักศึกษา สาขาครุศาสตร์เครื่องกล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ พลับพลา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ที่มา : Innovative Variety RMUTT Share

มี.ค.
21

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ

เนื่องจากผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หมายเลข 1 และ หมายเลข 4 ได้ผลคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการเลือกตั้งฯจึงจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้ได้เพียง 1 คน ขอให้คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 9.00น. – 15.00น. ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม *ดาวน์โหลดผลการเลือกตั้งและรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ Share

มี.ค.
18

รายละเอียด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมสถิติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมสถิติ” ณ   ตึกศึกษาศาสตร์ 1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – รุ่นที่ 1 : วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดรายชื่อคลิ๊กที่นี่ – รุ่นที่ 2 : วันที่ 28 – 30 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดรายชื่อคลิ๊กที่นี่ – กำหนดการฝึกอบรมคลิ๊กที่นี่ – ตารางฝึกอบรมคลิ๊กที่นี่       Share

มี.ค.
07

อธิการบดี ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10007370_719862951369609_1992615100_o

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง ที่ได้รับตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Share

Page 1 of 1512345...10...Last »