Tag Archive: ราชมงคลธัญบุรี

ธ.ค.
05

ข้อปฏิบัติและกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 28 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดรายละเอียด  คลิ๊กที่นี่   Share

ก.ค.
19

กิจกรรม โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

DSC_9914

โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Share

เม.ย.
04

กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมสถิติ” รุ่นที่ 2

กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมสถิติ” รุ่นที่ 2 : วันที่  28 – 30  เมษายน  2557 ณ   อาคารศึกษาศาสตร์   คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – กำหนดการ คลิ๊กที่นี่ – รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิ๊กที่นี่ Share

มี.ค.
31

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุม

New Doc 2_2

Share

มี.ค.
24

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเว็บไซต์เข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “Color of ASEAN”

bannerwdc_new

http://www.hiu.rmutt.ac.th Share

Page 1 of 2912345...1020...Last »