การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2555

พ.ศ. 2555  จำนวน 79 รายการ
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 9-12 มค. 55 
http://royalflora2011.com/images/Orchid.pdf
International Symposium on Orchid & Ornamental Plants
Royal Flora Ratchaphruek 2011: Greenitude-Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality of Life
จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
9-12 มค. 55
http://www.ucec2012.com/submission.html
University and Community Engagement Conference (UCEC 2012)
: University-Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
9-13 มค. 55
http://www.ial7.ru.ac.th/
The 7th International Association for Lichenology and Lichen Research Symposium (IAL)
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กลับด้านบน
11-13 มค. 55
http://www.genednetwork.or.th/icge/icge2012.htm
The International Conference on General Education (ICGE 2012)
:Roles & Experience in Cultivating Global Citizens
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ กลับด้านบน
11-13 มค. 55
http://www.paccon2012.com/
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012)
: Chemistry Beyond Boundaries
จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
12-13 มค. 55
http://www.prc.up.ac.th/UPResearch/
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 : ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 13-14 มค. 55
http://www.songklanagarindgames.psu.ac.th/_afiles/research/doc2.pdf
การประชุมวิชาการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
: มหาวิทยาลัย : สรวงสวรรค์แห่งการกีฬา (Universities: Sports Heaven)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา กลับด้านบน
13-15 มค. 55
http://www.cibit.url.tw/APBITM(New)/Events/Pattaya/pattaya_sub.htm
The 2012 International (Spring) Conference on
Asia Pacific Business Innovation and Technology Management
โรงแรมจอมเทียน บาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 17-18 มค. 55
http://sci.bsru.ac.th/file/คู่มืองานประชุมระดับชาติ%20เครือข่ายคณะวิทย์.pdf
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยเพื่อพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน
Research for Thai Sustainable Development
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 21-22 มค. 55
http://int-erd.org/images/stories/3rdicerdpamphlet.pdf
The 3rd International Conference on Environmental and Rural Development
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 24-26มค. 55
http://royalflora2011.com/images/Sym-Value-Vegetresize.pdf
Regional Symposium High Value Vegetables in Southeast Asia
: Production, Supply and Demand
โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
25-27 มค. 55
http://www.surf.su.ac.th/
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
: ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม กลับด้านบน
26-28 มค. 55
http://human.cru.in.th/human2007/icb9banner.swf
การประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9
: ภาวะการใช้สองภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 26-28 มค. 55
http://itpe.siit.tu.ac.th/icictes2012/app/webroot/downloads/icictes2012_cfp.pdf
The Third International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2012)
จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 27 มค. 55
http://www.sct.ac.th/services/news/20118231656551.pdf
การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช กลับด้านบน
27-28 มค. 55
http://www.thaitesol.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=91
The 32nd  Annual Thailand TESOL International Conference
: Teacher Collaboration: Shaping the Classroom of the Future
โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ กลับด้านบน
28-29 มค. 55
http://www.i-u-f.org/index.php
The 6th International Uranian Fellowship Conference of Uranian  Astrology (I-U-F 6)
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ กลับด้านบน
1-3 กพ. 55 
http://www.icoin.org/index.htm
The 26th International Conference on Information Networking (ICOIN 2012)
กรุงทพฯ กลับด้านบน
2-3 กพ. 55
http://www.photonicsthai.org/ncoa7/
การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 7
The 7th National Conference on Optics and Applications (NCOA-7)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ กลับด้านบน
2-4 กพ. 55
http://www.apwatersummit2.org/
The 2nd Asia-Pacific Water Summit  (APWS)
: Water Security : Leadership and Commitment
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ กลับด้านบน
3-5 กพ. 55
http://www.apchf2012.com/
The 6th Asian Pacific Congress of Heart Failure  (APCHF 2012)
: Empowering the Management of Heart Failure
โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
4 กพ. 55
http://ncbe.kku.ac.th/
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555
The 5th National Conference on Business and Economic
โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น กลับด้านบน
6-8 กพ. 55
http://www.sc.mahidol.ac.th/mic-ic/Call_for_Papers.htm
Mahidol International Conference on Infections and Cancers
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ กลับด้านบน
15 กพ. 55
http://www.feedconferences.com/id7.html
The 6th International Aquafeed Horizons Conference 2012
ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 16 กพ. 55
http://www.feedconferences.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/
callforpapersfiaap2012distributed.pdf

The FIAAP ASIA Conference 2012
ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯกลับด้านบน
17-19 กพ. 55
http://www.ifrnd.org/Conference/Call%20for%20Papers.htm
International Conference on Global Business Environment (ICGBE)
: Role of Education and Technology
กรุงเทพฯ กลับด้านบน
18-22 กพ. 55
http://iml2012.org/callforpaper.php
The 8th International Conference on Intelligent Manufacturing Logistics Systems (IML 2012)
โรงแรมสุณีแกรนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี กลับด้านบน
22-24 กพ. 55
http://tni2012.geol.science.cmu.ac.th/
International Conference on Tectonics of Northwestern Indochina (TNI 2012)
โรงแรมเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
29 กพ.-2 มีค. 55
http://www.iclist2012.fiet.kmutt.ac.th/call.html
International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST2012)
: Learning Innovation and Technology in The 21st Century
โรงแรมเมอร์คิว ป่าตอง จ.ภูเก็ต กลับด้านบน
1-2 มีค. 55
http://www.grad.cmu.ac.th/agrc/index.php
The First  ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)
โรงแรมเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
1-3 มีค. 55
http://www.isbiopen.sci.ku.ac.th/Call_for_paper.html
The 2nd International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-toxicological Network (2nd IS-BioPEN)
โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ กลับด้านบน
5-6 มีค. 55
http://www.rubbertechnology-expo.com/Rubber%20Compounding%20Asia%202012.html#
The  2nd International Conference on Rubber Compounding
(Rubber Compounding Asia 2012)
ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ กลับด้านบน
5-7 มีค. 55
http://www.tomorrowpeople.org/edc-conference.html
The 7th Annual Education and Development Conference
โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ กลับด้านบน
6-8 มีค. 55
http://mdeated.cit.kmutnb.ac.th/apps/test/pv1/front/show/call-for-paper
The 1st International Conference of  Multi Disciplines of Engineering on Advanced Technology and Environmentalism Design (MDEATED 2012)
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี กลับด้านบน
7-8 มีค. 55
http://www.rubbertechnology-expo.com/Tire%20Industry%20Tech%202012.html#
The 1st International Conference on Tire Manufacturing Technology
(Tire Industty Tech 2012)
ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ กลับด้านบน
12-13 มีค. 55
http://www.infotheoryapp.org/ITA-CallforPapers.html
The 2nd  Annual International Conference on Information Theory and Applications (ITA 2012)
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กลับด้านบน
12-13มีค. 55
http://www.advbiotech.org/CallforPapers.html
The 2nd  Annual International Conference on advances in biotechnology (BIOTECH 2012)
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กลับด้านบน
12-14 มีค. 55
http://www.cluteinstitute.com/conferences/2012Bangkok.html
The Clute Institute 2012 Bangkok International Academic Conference
โรงแรมมารีออท รีสอร์ทแอนด์สปา กรุงเทพฯ กลับด้านบน
12-14 มีค. 55
http://www.lcint.org/?lid=5732
The Conference on Disability-Inclusive MDGs and Aid Effectiveness
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ กลับด้านบน
26-27 มีค. 55
http://www.hydropower-dams.com/asia-2012.php?c_id=89
The  4th International Conference on Water Resources and Renewable Energy Development  in Asia (Asia 2012)
โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
2-4 เมย. 55 
http://www.iasted.org/conferences/cfp-768.html
The 5th IASTED Asian conference on Power and Energy Systems (AsiaPRS 2012)
จ.ภูเก็ต กลับด้านบน
2-4 เมย. 55
http://www.iasted.org/conferences/cfp-769.html
The 31st IASTED Asian conference on Modelling, Identification and Control (AsiaMIC 2012)
จ.ภูเก็ต กลับด้านบน
2-4 เมย. 55
http://www.iasted.org/conferences/cfp-770.html
The 7th IASTED Asian conference on Advances in Computer Science and Engineering (ACSE 2012)
จ.ภูเก็ต กลับด้านบน
4-6 เมย. 55
http://www.apaie.org/conference/2012/
The 7th annual APAIE Conference & Exhibition
: University’s Social Responsibility  for the Benefit of Mankind
มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพฯ กลับด้านบน
7-8 เมย. 55
http://www.icbfs.org/cfp.htm
The 3rd International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS 2012)
โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ กลับด้านบน
7-8 เมย. 55
http://www.icetd.org/cfp.htm
The  2nd  International Conference on Economics, Trade and Development (ICETD 2012)
โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ กลับด้านบน
10-12 เมย. 55
http://www.healthandsecurity.org/
The International Conference on Working Together for Health Security
โรงแรมดิอิมเพรส เชียงใหม่ กลับด้านบน
18-20 เมย. 55
http://doh2.doh.go.th/dohweb/iche/web-iche2011/Call%20for%20Papers/Call%20for%20Papers.html
International Conference on Highway Engineering 2012
: Sustainable Innovations towards Green Highways
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาร่าแกรนด์ กรุงเทพฯ กลับด้านบน
9-11 พค. 55 
http://ncce17.csc.ku.ac.th/
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17
The 17th National Convention on Civil Engineering (NCCE 17)
:  วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาเชิงบูรณาการ
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี กลับด้านบน
14-18 พค. 55
http://pirun.ku.ac.th/~fenganp/ans2012/wordpress/
The 3rd Asian Near Infrared Symposium (ANS 2012)
โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ กลับด้านบน
16-18 พค. 55
http://www.auamii.com/call%20for%20papers.html
Australian Multicultural Interaction Institute (auamii) International Conference
: Innovative research in a changing and challenging world
โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต กลับด้านบน
16-18 พค. 55
http://www.sdiwc.net/thi/page.php?id=3
The Second International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP2012)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ กลับด้านบน
27-31 พค. 55
http://www.ieee-cyber.org/2012/#
The International Conference on Cyber Technology in Automation, Control and Intelligent Systems
(IEEE-CYBER  2012)
โรงแรมดิอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ กลับด้านบน
4-5 มิย. 55 
http://www.mtec.or.th/MSAT-7/index.php/abstracts-submission
การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 7
The 7th International Conference on Materials Science and Technology  (MSAT-7)
กรุงเทพฯ กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 6-8 มิย. 55
http://www.pavement.org.sg/APTE8.pdf
The 8th Asia Pacific Conference on Transportation and the Environment (APTE 2012)
โรงแรมสมิหราบีช จ.สงขลา กลับด้านบน
7-9 มิย. 55
http://www.asci2012.org/html/page_abstract_submission.html
The  6th  Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging (ASCI 2012)
: Imaging innovation for cardiovascular practice
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาร่าแกรนด์ กรุงเทพฯ กลับด้านบน
13-16 มิย. 55
http://www.isid.org/icid/abstract_guidelines.shtml
The  15th International Congress on Infectious Diseases (15th ICID)
เซ็นทาร่าแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เวิล์ดเทรด กรุงเทพฯ กลับด้านบน
17-21 มิย. 55
http://www.isbis2012-thailand.org/papers/
The   International Symposium on Business and Industrial Statistics 2012 (ISBIS 2012)
โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ กลับด้านบน
25-27 มิย. 55
http://www.mtec.or.th/EFhtse2012/index.php/abstracts-submission
The 1st International Conference on Energy and the Future of Heat Treatment and Surface Engineering (Efhtse 2012)
โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ กลับด้านบน
1-4 กค. 55 
http://drs2012bangkok.org/index.php?page=Call-for-Papers
The International Conference on Design Research Society 2012 (DRS 2012)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ กลับด้านบน
3-6 กค. 55
http://www.iammthailand.com/abstract_submission.html
The 2nd International Association for Music & Medicine II Conference (2nd IAMM 2012)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ กลับด้านบน
11-13 กค. 55
http://www.fma.org/Thailand/
The 4th Annual Asian Conference on Financial  Management  Association International (FMA 2012)
โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.ภูเก็ต กลับด้านบน
25-27 กค. 55
http://www.appc2012.org/
The  Asia-pacific Productivity Conference 2012 (APPC 2012)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ กลับด้านบน
25-27 กค. 55
http://www.tadbir.ca/icaor/icaor.htm
The 4th International Conference on Applied Operational Research (ICAOR 2012)
โรงแรมแกรนด์เมอคิว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 25-27 กค. 55
http://www.tadbir.ca/icaor/cfp_scheals.pdf
The 4th International Workshop on Scheduling in Healthcare Systems (SCHEALS 2012)
โรงแรมแกรนด์เมอคิว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 25-27 กค. 55
http://www.tadbir.ca/icaor/cfp_qtmfin.pdf
The 1st International Workshop on Quantitative Methods in Finance(QTMFIN 2012)
โรงแรมแกรนด์เมอคิว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ กลับด้านบน
17-18 สค. 55 
http://www.internet-studies.org/icms2012
International Conference on Internet Study (NETs 2012)
กรุงเทพฯ กลับด้านบน
18-19 สค. 55
http://www.marketing-studies.org/call-for-paper—icms2012
International Conference on Marketing Studies (ICMS2012)
กรุงเทพฯ กลับด้านบน
25-26 สค. 55
http://www.iceb-th.org/pages/?page_id=16
The International Conference on Early Buddhism
กรุงเทพฯ กลับด้านบน
26-29 สค. 55
http://www.asianpa.org/conference-call-for-papers
The  2nd  Asian Population Association Conference (APA)
โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ กลับด้านบน
30-31 สค. 55
http://pasocietyofthailand.org/conference1st/index.html
The 2012 Thailand International Conference on Public  Administration and Public Affairs
: Challenges and Prospects in ASEAN and Beyond
ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ กลับด้านบน
5-7 กย. 55 
http://www.nurse.cmu.ac.th/inter2012/
The International Conference on Interprofessional Partnership
: Improvement for Global Health Outcomes
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 10-14 กย. 55
http://www.iutox.org/CTDC_Thai.pdf
The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 8)
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ กลับด้านบน
24-26 ตค. 55 
http://acc.thaitca.or.th/pv1/front/show/call-for-paper
The  5th  International Conference of ACF (Asian concrete federation)
พัทยา จ.ชลบุรี กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 25-27 ตค. 55
http://www.asianmediacongress.org/acmc2012paper-guidelines.pdf
2012 Asian Congress for Media & Communication (ACMC) International Conference
: Media Language,  Market Lingo
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ กลับด้านบน
14-16 พย. 55 
http://www.ns.mahidol.ac.th/n_web/WomenHealth/abstracts.html
The 19th ICOWHI Congress on  Women’s Health 2012
: Partnering for a Brighter Global Future
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ กลับด้านบน
27-29 พย. 55
http://www.harrison-institute.org/IOCSEA/CallforPapers.html
The International Ornithological Congress of Southeast Asia (IOCSEA)
ภูเก็ตเพ็นนินซูล่า จ.ภูเก็ต กลับด้านบน
click เพื่อเปิดเอกสาร pdf 10-14 ธค. 55 
http://content.geoinstitute.org/files/pdf/Bangkokcallforabstracts.pdf
The 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics 2012 (GA2012)
กรุงเทพฯ กลับด้านบน

 

 

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11