«

»

มี.ค.
18

ประกาศเรื่อง การรับสมุดประจำตัวนักเรียน

ทางโรงเรียนกำหนดวันรับสมุดประจำตัวนักเรียน

ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี

อาคารศึกษาศาสตร์ 2

 

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>